130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa Poniatowskiego

| 1946-1985 | 1985-2000 | 2000-do dzisiaj |

HISTORIA DRUŻYNY 1946-1985


STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
RADA I CZŁONKOWIE
ZASTĘPY
KLUB FOTOGRAFICZNY
KLUB TURYSTYCZNY
IMPREZY
HISTORIA I TRADYCJA
ZDJĘCIA ARCHIWALNE
BOHATER DRUŻYNY
DOKUMENTY
SKLEPIK DRUŻYNY
KONTAKT
1 PROCENT (1%)
LINKI
 
 

28 listopada 1932

Zostaje zorganizowany w budynku szkoły Związek Strzelecki - oddział Mucharz - do którego zapisało się 36 członków.

listopad 1933

W oparciu o szkołę został utworzony oddział "Orląt" przy Związku Strzeleckim. Liczba przy zapisie wynosiła 19 chłopców. 19 marca 1933 i 1934 odbywają się akademie ku uczczeniu imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

lipiec 1934

W budynku szkoły przez 14 dni przebywał Harcerski Hufiec Szkolny z kursem zastępowych, który schronił się tutaj przed powodzią z terenów nad Skawą.

5-20 lipca 1935

W Mucharzu na obozie letnim przebywa 14 Krakowska Drużyna Harcerzy (Mieczysław Skowroński) 

3 maja 1936

Uroczyste nabożeństwo i wieczorna akademia urządzona przez Związek Strzelecki, 12 maja Związek Strzelecki wspólnie ze szkołą urządza żałobną akademię  w rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego.

lipiec - sierpień 1938

Dwie sale szkoły przeznaczono na czas wakacji dla drużyny harcerskiej z Hufca Chrzanów.

5 września 1946

Powstaje 1 Drużyna Harcerska w Mucharzu.

maj 1947

Zmiana numeru drużyny z 1 na 14 DH im. ks. Józefa. Poniatowskiego, drużyna organizuje obóz stały w Zawoji, drużynowym jest St. Putyra - wywiadowca.

październik 1947

Drużynowym zostaje druh E. Stawowy - wywiadowca.

3 maja 1949

Nauczyciele i harcerze zorganizowali wieczorne ognisko z pokazami i pieśniami narodowymi (był to "Dzień Oświaty").

październik 1949

Drużyna obejmuje wszystkie dzieci z klas V-VII i kilkoro z młodszych.

lipiec 1950

Harcerze pod opieką Janiny B. Górkiewiczowej wyjeżdżają nad morze w pobliże Szczecina.

lata 50-te

Zmiana bohatera drużyny. Miejsce Józefa Poniatowskiego zajmuje Maria Konopnicka.

21 września 1951

Wybory do Rady Drużyny Organizacji Harcerskiej. Opiekunką została Emilia Targosz.

6 stycznia 1952

"Choinka Noworoczna" na której harcerze obdarowali młodszych kolegów z klasy I własnoręcznie przygotowanymi zabawkami.

20 stycznia 1952

Powiatowe Harcerskie Igrzyska Zimowe - udział biorą harcerze z Mucharza.

12 października 1954

Uroczyste złożenie przyrzeczenia przez harcerzy. Drużynę prowadzi Janina B. Górkiewicz.

1955 / 1956

Przewodnikiem drużyny harcerskiej jest Cecylia Art. (od września 1956 roku etat przewodnika został zniesiony, a Cecylia Art. przeniesiona do innej szkoły).

26 listopada 1955

Drużyna Harcerska przygotowuje uroczystą akademię z okazji 100-tnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza i wystawia ją w świetlicy A.Z.P.B. dla robotników oraz w sali kina "Leskowiec" w Mucharzu (27.XI.).

1959 / 1960

32 Drużyna im. Marii Konopnickiej liczy 22 członków w pełni umundurowanych i po przyrzeczeniu, "w ogródku przed szkołą kwitną jesienne astry i krzaki białych róż oraz czerwone pelargonie pielęgnowane troskliwie przez harcerki" (wpis do kroniki szkolnej Janiny B. Górkiewiczowej).

15 października 1961

Wizyta  klubu modelarzy Ligi Polskiego Żołnierza z Krakowa, spotkanie przy ognisku harcerskim, pokazy modeli latających i szybowców. Goście zostawili w prezencie kilka modeli do sklejania.

1961 / 1965

32 Drużyną Harcerską im. M. Konopnickiej opiekuje się Alicja Janusiewicz, zuchami Zofia Kadela (zuchy wykonują ławeczki na przystanku PKS w Mucharzu). Od 1.IX. 1963 zuchy przejmuje A. Janusiewicz.

styczeń 1966

DH przejmuje Józef Potoniec (kierownik szkoły), a Alicja Janusiewicz (od V.1964 r. Madyda) organizuje Zuchy.

16 listopada 1966

"Drużyna harcerska była kompletowana ze względu na roczną przerwę w pracy drużynowej. Pracę trzeba było zacząć od podstaw /.../. Drużyna nie jest liczna, ale ci co pozostali, to harcerze z prawdziwego zdarzenia" pisze Alicja Madyda. Harcerze biorą udział w "Starcie'66" i akcji "Frombork".

27 czerwca 1967

Drużynowa Alicja Madyda pisze: "kierownik, chociażby chciał najlepiej, nie powinien prowadzić harcerstwa".

1 września 1967 do 1971

Drużynę Harcerską ponownie przejmuje drużynowa Alicja Madyda (Janusiewicz).

2 luty 1968

Z Wydziału Oświaty przychodzi pismo dotyczące zorganizowania Drużyny Zuchowej w naszej szkole do dnia 28 lutego.

19 kwietnia 1968

32 DH im. M. Konopnickiej liczy 34 członków. Zbiórki odbywają się raz w miesiącu, zastępy spotykają się raz na tydzień. Odbywa się turniej gier, zastęp "Czarnych stóp" zdobył sprawność piosenkarza. W marcu odbył się wieczór baśni (drużynowa Alicja Madyda).

grudzień'68-styczeń'69

Drużyna składa wizytę w miejscowym kamieniołomie (Barbórka), dokarmia ptaki i zwierzynę leśną, organizuje choinkę noworoczną oraz kominek z okazji wyzwolenia Mucharza.

1 września 1969

Zuchy przejmuje nowo przyjęta nauczycielka Weronika Mnich.

24 czerwca 1970

Drużyna liczy 30 członków, w tym 20 harcerzy po przyrzeczeniu. Wszyscy w pełni umundurowani.

1 września 1970

Ostatni rok drużynową - Alicja Madyda. Przyboczna - Maria Łagosz.

1 września 1971

Drużynę przejmuje Krystyna Kwiatek (później Gurdek). 21.X.71 opiekę nad DH obejmuje Maria Motak (po odebraniu jej Spółdz. Ucz.), później ponownie Krystyna Gurdek.

25 sierpnia 1972

Drużynową Drużyny Harcerskiej - Krystyna Gurdek, Drużyny Zuchowej Lucyna Szczerbowska. W grudniu 1972 r. DH przejmuje L. Szczerbowska. Drużyna Zuchowa przyjmuje nazwę "Powsinogi beskidzkie" (17 dzieci).

styczeń-luty 1973

Drużyna obejmuje patronat nad obchodami 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika oraz bierze udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Obywatelskiej "Kopernik - Nauka - Przyszłość".

lipiec-sierpień 1973

2 harcerzy wyjeżdża na kurs "brązowych sznurów" do Orzechowa, 6 uczestniczy w kursie zastępowych podczas NAL, 12 wyjeżdża na Stanicę Harcerską w Krakowie, a 6 na Stanicę w Mucharzu. Podczas wakacji pracuje 5 zastępów NAL. Drużyna liczy w tym czasie 43 członków, wszyscy po Przyrzeczeniu, a zuchy (17) po złożeniu Obietnicy. Przed zakończeniem roku szkolnego harcerze pracowali przy oczyszczaniu z gruzu Domu Nauczyciela (który jest w budowie).

1 września 1974

Drużynową DH - Krystyna Gurdek 42 harcerzy, 7 zastępów), Drużyny Zuchowej - L. Szczerbowska (24 zuchów, 4 szóstki).

17 lutego 1975

Powstają trzy szóstki zuchowe w klasie I ("Słoneczka", "Wietrzyki", "Wróbelki") i przyjmują nazwę "Słoneczna Gromada" (żółte chusty) -  drużynowa dh L. Szczerbowska.

11 czerwca 1975

W wyniku reformy administracyjnej kraju powstaje Chorągiew Bielska ZHP (40 hufców i 25 gminnych związków drużyn) - w tym Gminny Związek Drużyn w Mucharzu. Komendantką zostaje hm. Irena Pacek.

1 września 1975

Drużyna Harcerska - drużynowa Krystyna Gurdek, przyboczna Ewa Jama. Odbywa się biwak w Zawoji. Drużyna Zuchowa - drużynowa Lucyna Szczerbowska, przyboczna Ola Ptak.

1 stycznia 1976

Gminny Związek Drużyn w Mucharzu przekształcony zostaje w Hufiec Mucharz (rozkaz komendanta Chorągwi L1/76).

kwiecień 1976

Drużyna organizuje bieg przełajowy zakończony przyrzeczeniem.

1 września 1976

Drużynową 32 DH im. M. Konopnickiej zostaje Teresa Dudzik, przyboczną  Barbara Sikora. Drużyna Zuchowa "Słoneczna Gromada" (40 zuchów) otrzymuje od Naczelnika ZHP hm. Jerzego Wojciechowskiego tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchów (drużynowa hm. L. Szczerbowska).

luty-sierpień 1977

Drużyną opiekuje się Weronika Sajdak (L. Szczerbowska na urlopie).

12 maja 1977

Szkołę odwiedziła Janina Barbara Górkiewiczowa, poetka, nauczycielka, drużynowa, była dyrektorka szkoły w Mucharzu.

1-3 września 1977

Harcerski Start (min. ognisko, kiermasz harcerski) - drużynowa Drużyny Harcerskiej hm. Lucyna Szczerbowska, przyboczna dh org. Ewa Jama, dh Barbara Sikora (80 harcerzy), drużynowa Drużyny Zuchowej druhna org. Aleksandra Ptak (uczennica LO w Wadowicach).

marzec 1978

Powstaje przy drużynie Harcerski Klub Krajoznawczo - Turystyczny, liczy 32 członków a przewodniczącym zostaje dh Bogdan Szarota następnie Stanisław Fluder.

21 maja 1978

HKKT bierze udział w VI Zlocie Turystów Górskich na Leskowcu. Trzy pierwsze miejsca zdobywają dh dh Edek Owcarz, Bogdan Szarota i Staszek Fluder.

maj 1978

Udział "Słonecznej Gromady" w II Chorągwianym Zlocie Zuchów w Wadowicach. Małgosia Ptak zajęła III miejsce w konkursie gawędziarskim.

3-4 czerwca 1978

Biwak pod namiotami nad Skawą.

3-18 lipca 1978

I Obóz wędrowny HKKT po Beskidzie Sądeckim, Pieninach, Gorcach i Paśmie Babiogórskim (zwiedzamy Krynicę, Krościenko, Szczawnicę, Trzy Korony, Turbacz, Babią Górę) - komendant hm. L. Szczerbowska.

24-29 lipca 1978

Obóz hufca w Mikuszowicach pod hasłem "Lato w mieście".

27-29 września 1978

Hufiec Mucharz organizuje w Ośrodku Kolonijnym w Świnnej Porębie kurs "Brązowych sznurów" (hm. I. Pacek, hm. L. Szczerbowska).

15 października 1978

I miejsce HKKT podczas zlotu "Pożegnanie lata" (Leskowiec, Czartak).

1979 / 1980

2 Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej otrzymuje tytuł Drużyny Sztandarowej ZHP .

6 maja 1979

I miejsce w rejonie wadowickim w eliminacjach VII Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego.

13 maja 1979

HKKT organizuje pieszą wycieczkę do Lanckorony (przewodnikami po Lanckoronie byli harcerze ZSG w Lanckoronie.

28 maja-2 czerwca 1979

Udział w finale VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego w Chorzowie: dh dh Stanisław Fluder, Edward Gałuszka, Tadeusz Ficek.

3-18 lipca 1979

II Obóz wędrowny "Ledwoczłapy" w Sudetach - Góry Izerskie i Karkonosze (zwiedzamy Cieplice, Chojnik, Szklarską Porębę, Jelenią Górę, Karpacz, kościół Wang) - komendant hm. L. Szczerbowska.

10 października 1979

Komendantką Hufca Mucharz zostaje hm. Lucyna Szczerbowska (do 1.IX.1982).

12 października 1979

Drużynową zostaje dh Bogusława Cholewa. Udział w akcji "Czyste Beskidy".

luty 1980

W czasie ferii KH Mucharz organizuje kurs zastępowych w szkole i Domu Dziecka dla harcerzy Hufca Mucharz i z Ryczowa 40 uczestników).

4 maja 1980

Zdobycie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich do VIII Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego przez Harcerski Klub Krajoznawczo - Turystyczny (HKKT) działający przy DH z Mucharza (Mirosław Siemieniec). Impreza odbyła się w Jaworzu.

1-5 czerwca 1980

Udział HKKT Mucharz w finale VIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego który się odbył w  Sulistrowicach  k/Sobótki (dh Bogusława Cholewa, dh Ewa Pływacz, dh Mirosław Siemieniec).

czerwiec 1980

Drużyna liczy 81 harcerzy pracujących w 10 zastępach.

15 lipca 1980

Naczelnik ZHP nadaje Drużynie Zuchowej "Słoneczna Gromada" z Mucharza tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej w roku 1980.

3-17 lipca 1980

III Obóz wędrowny "Dreptaki" Hufca Mucharz po ziemi Słupskiej (zwiedzamy Pojezierze Krajeńskie, Pobrzeże Słowińskie, Człuchów, Przechlewo, Sławno, Słupsk) - komendant hm. L. Szczerbowska. Na kurs drużynowych w czasie wakacji wyjeżdżają 2 harcerki.

listopad 1980

Drużyna przystępuje do zdobywania Odznaki Harcerskiej Służby Ziemi Beskidzkiej oraz do ruchu Drużyn Sztandarowych (DH liczy 76 harcerzy i 11 zastępów). Obok Drużyny Zuchowej "Słoneczna Gromada" powstała DZ "Beskidzkie promyki" (działa 1 rok).

8-10 maja 1981

Zdobycie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich do IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego przez dh Ewę Pływacz, dh Bogusławę Cholewę, dh Renatę Białończyk (Bielsko Biała). Wycieczka na Magurkę.

19 maja 1981

HKKT organizuje wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

28 maja-1 czerwca 1981

Udział HKKT w finale IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego w Toruniu, zdobycie 9 miejsca.

15 czerwca-5 lipca 1981

Organizacja Stanicy harcerskiej pod namiotami w Skawcach.

20 października 1981

Harcerski Start '81, drużynową zostaje dh phm. Jolanta Plucha. Wyjazd do Wadowic na wystawę "70 lat ZHP". Zbiórka darów i pieniędzy dla ludzi dotkniętych powodzią. Drużynę Zuchową "Słoneczna Gromada" przejmuje Danuta Kabat.

2 czerwca 1982

I miejsce drużyny w turnieju Hufca Mucharz z wiedzy o historii ZHP (dh Małgorzata Warchoł, dh Katarzyna Brudny, dh Janina Radwan).

1 września 1982

Hufiec Mucharz przyłączony został do Hufca Wadowice (rozkaz L4/82). Drużyna Harcerska - drużynowa dh phm. Jolanta Plucha, przyboczna dh Katarzyna Brudny (53 harcerzy), Drużyna Zuchowa -  drużynowa dh Zofia Wądolna (do II.'83), przyboczna dh Dorota Łopata.

1 września 1983

Drużyna Harcerska - drużynowa dh phm. Jolanta Plucha, przyboczna dh Dorota Frączek. I miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Drużyna Zuchowa -  opiekę przejmuje Weronika Sajdak, przyboczna dh Dorota Łopata (29 zuchów).

6-8 lutego 1984

Biwak w Skawcach.

kwiecień 1984

Udział drużyny w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na stacji PKP w Skawcach (działalność partyzantów podczas II wojny).

9-28 lipca 1985

IV Obóz wędrowny "Wał Pomorski - 85" od Piły poprzez Podgaje, Jastrowie, Czechyń po Stręczno, noclegi w stanicach ZHP Chorągwi Pilskiej. Komendant obozu hm. Lucyna Szczerbowska, Oboźny pwd. Ewa Jama, instruktor programowy pwd. Teresa Dudzik