Galeria Księcia Józefa Poniatowskiego

"W uczuciu żywionym dla niego przez Polskę obok czci przede wszystkim góruje miłujące upodobanie. Inna współczesna mu postać przewodnia (...), Kościuszko, obok głębokiego przywiązania, przede wszystkim na cześć niepodzielną rodaków zasłużył sobie surową cnotą. Wiecznie młody (...) Poniatowski, innego zgoła zakroju człowiek, kochany jest od swoich i za cnoty, i za wady, kochany za to, iż w jednych, a nawet w drugich był świetnym wcieleniem charakteru narodowego, kochany za wysileń swych i zgonu piękno tragiczne, niby zogniskowane w jego osobie odbicie tragicznych losów zbiorowości (...). Polot rycerski księcia Józefa, jedna z najwalniejszych psychiki zbiorowej polskiej cecha, unieśmiertelniła jego imię".

Szymon Askenazy, Książę Józef Poniatowski, 1763-1813, z przedmowy do trzeciego wydania


Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.